top of page

TEAMFLOW

 

Elk team heeft een ritme nodig waarop op vaste momenten met elkaar wordt gereflecteerd op hoe het team functioneert. Zeker in een tijd waarin veel mensen thuis moeten werken en de meeste ontmoetingen digitaal plaatsvinden. Hoe blijven we verbonden met elkaar? En hoe blijven we optimaal samenwerken en de resultaten halen?

Daarnaast is het van belang dat alle teamleden weten wat de doelen zijn van het team en hoe die bereikt gaan worden. En wat kunnen we van elkaar verwachten hierin en hoe kunnen we elkaars krachten benutten? 

 

Daarbij vraagt teamwork om vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van en tussen teamleden. Iets dat niet vanzelfsprekend en makkelijk blijkt. Wij geloven dat elke relatie aandacht nodig heeft, en dat geldt ook voor de relaties in teams. En alles wat je aandacht geeft groeit! Zodat er met meer betrokkenheid en plezier, samengewerkt kan worden! 

Met dit in het achterhoofd hebben we het TEAM FLOW traject ontworpen voor de samenwerking in teams.

 

Het doel van het traject is: 

Met elkaar als team in een dusdanige Flow of ritme komen, waardoor samenwerking optimaal, energiek en effectief is. Waarbij iedereen verbondenheid ervaart met de doelen van het team en de ambities van de organisatie.

Aanleiding voor een TEAM in Flow traject

  • Als je start met een nieuw team (hoe eerder hoe beter)

  • Als je team niet goed functioneert

  • Als je met je team wilt reflecteren op hoe het gaat en waar je kunt verbeteren

  • Als de organisatie in verandering zit en het team een andere 'koers' moet varen

 

Duur van het TEAM in Flow traject

Het traject wordt uitgevoerd in ongeveer 6 maanden en bestaat uit offline en online sessies van 2,5 uur, enkele dagdelen en hele dagen.

We komen graag in contact als je informatie wilt over dit programma. 

Teamwerk

NEEM CONTACT OP

Logo Talent in Verbinding_diap.png
bottom of page